Hoppa till sidans innehåll

Trivselregler för SMK Uppsala BMX


Viktig information till dig som kör BMX Racing, skall prova på BMX Racing eller är vårdnadshavare.

För allas trivsel:

·      Var en god kamrat genom att visa respekt för varandra och behandla alla rättvist.

·      Alla cyklister skall visa god sportsmannaanda samt undvika sådant beteende som kan ge hen

       själv eller BMX-sporten dåligt rykte. Bruk av oanständigt eller fult språk är inte tillåtet.

·      Cyklister under 13 år skall alltid ha en medföljande vuxen som stannar vid banan under den

       tid hen cyklar, detta gäller även utanför organiserad träningstid.

·      Medföljande vuxna, syskon eller kompisar skall alltid vara på området utanför banan under

       pågående träning om inte tränaren meddelar något annat.

·      Alla medföljande är välkomna att hjälpa till med att hålla snyggt runt banan samt när detta

       specifikt meddelas, även med underhållsarbete på och vid sidan av banan.

·      Vi förutsätter att alla medlemmar i SMK Uppsala BMX följer dessa trivselregler samt gällande

       BMX-reglemente.

 

Inför träningspasset:

·      Kom i god tid till träningen och med rätt utrustning. Cyklisten skall vara ombytt och klar när

        träningspasset startar.

·      Alla cyklister registrerar sig på närvarolistan för aktuell träning, detta för att klubben skall få

       LOK-stöd för de som tränar.

·      Ingen cykling på banan om träning pågår.

·      Vårdnadshavare ansvarar för att cykeln är funktionsduglig och pumpad inför träning.

       Komponenter och utrustning på cykeln måste vara ordentligt åtdragna. Be om hjälp vid behov.

 

Under träningspasset:

·      Startrampen, området mellan bansträckorna samt själva banan är endast avsedda för cyklister

       och tränare under pågående träning, om inte tränaren bett om hjälp eller om underhållsarbete

       som inte kan vänta måste utföras av avsedd arbetsgrupp.

·      Lyssna på tränaren så att du vet vad du skall göra.

·      Cykla aldrig åt fel håll på banan, om inte tränaren sagt att det är OK.

·      Stanna inte på banan, utan fullfölj övningen/varvet. Om du måste stanna – gå åt sidan och påkalla 

       uppmärksamhet från tränaren.

·      Om du kört omkull och känner att du är OK, ge klartecken till tränare och medföljande 

       förälder/vårdnadshavare och återuppta sedan träningen eller lämna banan.

·      Om du skadat dig, ligg kvar på banan tills tränaren tar hand om dig.

·      Om ditt barn kört omkull eller gjort illa sig, gå inte in på banan förrän du får klartecken från tränaren.

·      Meddela alltid tränaren om du måste lämna träningen innan den är slut.

 

Säkerhet och cykel/utrustning:

·      Vid all cykling på banan krävs fullface-hjälm, handskar och heltäckande klädsel.

·      Armbågsskydd, knä-/benskydd och ryggskydd rekommenderas starkt.

·      En BMX Racing-cykel får inte ha kedjeskydd, stöd, skärmar, pegs eller andra utstickande delar och

       hjulaxlarna får inte sticka ut mer än 5mm från hjulmuttrarna.

·      Pedalclips-system, t.ex. SPD, är tillåtet från 13 år och äldre.

 

Då du som cyklist eller vårdnadshavare betalat medlemsavgift till SMK Uppsala BMX godkänner du dessa regler samt är beredd att ta del i det arbete som behövs för att våra cyklister skall utvecklas inom sporten på bästa möjliga sätt.

 

/Styrelsen och Tränargruppen, SMK Uppsala BMX

Uppdaterad: 04 MAJ 2020 23:03 Skribent: Ann Dahlström

*************************************

*************************************

     

       Beställ klubbtröja här!

*************************************

*************************************

*************************************

*************************************

*************************************

Dalby Maskin

*************************************

GConstruct

*************************************

Hyreslandslaget

*************************************

OptimaVvs

*************************************

saferoad

 *************************************

 Sh Bygg

*************************************

Skadeservice Östhammar

*************************************

Uppsala Vatten

*************************************

 Vertx 
*******************************

ToolPal

Postadress:
SMK Uppsala - Cykel
Bergsbrunnagatan 4
75323 Uppsala

Kontakt:
Tel: 070590128
E-post: This is a mailto link